Artikel 51 vragen

art.51 vragen inzake de AVG


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Op diverse momenten verplicht de gemeente burgers om bepaalde persoonsgegevens aan de gemeente af te geven, dit heeft grote invloed op de privacy van bewoners. Burgers moeten er dan op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. Er is de afgelopen maanden een aantal incidenten bij ons bekend geworden waarvan wij ons afvragen of dit inderdaad incidenten zijn of dat het standaardprocedures zijn geworden die in strijd zijn met de AVG.

In 2015 bent u er al eens op gewezen dat de gemeente Maassluis zich niet houdt aan het correct toepassen van regels op het gebied van persoonsgegevens. U heeft toen als antwoord gegeven dat de sociale werkvoorzieningsbedrijven verder gaan werken aan de vorming van een nieuw regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts waarmee dit niet meer zou voorkomen. Helaas moeten wij constateren dat de privacy van burgers nog steeds wordt geschonden.
Onze vragen:
  1. Bent u ervan op de hoogte dat medewerkers van de papierenbrigade van Stroomopwaarts voor Maassluise burgers diverse toeslagen aanvragen?
  2. Is het u bekend dat de papieren brigade bij de aanvraag energie toeslag gegevens uit het belastingformulier overneemt met betrekking tot de bezittingen van de aanvrager, terwijl dit niet relevant is voor de aanvraag?
  3. Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
  4. Bent u ervan op de hoogte dat medewerkers van Stroomopwaarts regelmatig DIGID's aanvragen voor burgers en bent u het ermee eens dat dit niet is toegestaan?
  5. Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
  6. Wordt in Vlaardingen en Schiedam op dezelfde wijze gehandeld als in Maassluis bij het aanvragen van de energietoeslag en DIGID's?
  7. Klopt het dat Stroomopwaarts afspraken heeft gemaakt met o.a. Maasdelta, Stedin, Eneco en Evides om namen van burgers met achterstallige betalingen door te geven aan Stroomopwaarts, zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn of toestemming hebben verleend?
  8. Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat dit niet meer gebeurt zonder toestemming van de betrokken personen?
  9. Als u de vragen 2, 4 en 7 bevestigend heeft beantwoord, bent u het dan met ons eens dat de gemeente Maassluis daarmee de AVG overtreedt?
  10. Wat heeft u tot op heden gedaan om het ongevraagd delen van informatie tussen verschillende organisaties te voorkomen, hoe is dat geborgd en op welke wijze wordt het personeel van Stroomopwaarts, ook in de toekomst, juist geïnstrueerd over wat wel en niet is toegestaan als het gaat om de privacy van de burgers?
Tot zover onze vragen

Met vriendelijke groet
Forum voor Maassluis