Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Afvalscheiding


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Zeer recentelijk hebben de gemeenten Amsterdam en Utrecht een proef gedaan om te zien of na-scheiden beter zou zijn dan het bron-scheiden van het huisafval zoals nu onze gemeente Maassluis gaat instellen. Uit de proeven is gebleken dat bij bron-scheiding slechts 26% werd gerealiseerd en dat bij na-scheiden 51% werd gerealiseerd van het beoogde PMD afval. Daarnaast nog eens de aanzienlijke kosten voor het aanschaffen van de diverse soorten afvalbakken voor de inwoners. Wij hebben de volgende vragen:
  • Bent u bekend met deze rapporten en constateringen van de gemeenten Amsterdam en Utrecht?
  • Zo ja, neemt u het eerder genomen besluit in overweging?
  • Zo nee, gaat u de informatie hierover tot u nemen?
  • Heeft u reeds inzicht en resultaten verkregen van de uitgevoerde pilotproef bij de Zwaluwflat?
  • Bent u bereid deze met de gemeenteraad te delen?

Afhankelijk van uw antwoord hebben wij reeds een motie Afvalscheiding in voorbereiding.

 
Met vriendelijke groet,
Forum voor Maassluis