Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Felay Thuiszorg


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Vandaag hebben wij uit de pers moeten vernemen over de toestanden bij Thuiszorg Felay
Wij hebben de volgende vragen omtrent deze situatie,
  • Hoe lang is het college al bekend met de problemen die bij Felay spelen?
  • Wat heeft het actief gedaan om de problemen bij Felay op te lossen?
  • Welke zorg in natura koopt Maassluis in bij Felay en hoeveel geld is hier mee gemoeid?
  • Hoeveel zorg wordt via Felay zorg ingekocht middels PGB en hoeveel geld betreft dit?
  • Is er bij de zorg die via Felay is ingekocht zowel bij zorg in natura als bij zorg ingekocht via PGB sprake van zorgfraude ? Zo ja wat gaat het college dan doen om de bedragen die met de zorgfraude zijn gemoeid terug te vorderen?
  • Waarom zijn de uitkomsten van het inspectie onderzoek niet met de gemeenteraad gedeeld?
  • Kan het college met spoed zorgen dat de gemeenteraad per omgaande een afschrift van het volledige inspectierapport ontvangt?
  • Is de gemeente voornemens om zowel de PGB als de ZIN indicaties, verstrekt wordende vanuit de WMO aan Felay op te schorten in afwachting van het onderzoek van de inspectie en mogelijk de gemeente door burgers uit Maassluis recht hebben op kwalitatief goede zorg uitgevoerd door gecertificeerd personeel? Kunt U uw reactie onderbouwen.?
  • Aan hoeveel ouders in Maassluis heeft de rechter als gevolg van de toeslagen affaire een gezag beëindigende maatregel opgelegd?

Wij zien uw reactie graag tegemoet

 
Met vriendelijke groet
Forum voor Maassluis