Standpunten

In het kort

 • Een 24/7 bezetting van het nieuwe politiebureau.
 • Investering in handhaving.
 • Maassluis moet een eigen ambulancepost krijgen.
 • Er moet een gezondheidshuis met kraamcentrum komen.
 • De communicatie tussen burgers en gemeente dient sterk verbeterd te worden.
 • Vaste medewerkers voor de ouderenzorg en maximale ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorg.
 • Meer passende woningen voor ouderen.
 • Optimale samenwerking met ouderenorganisaties en instellingen.
 • Meer levensloopbestendige woningen.
 • Schoolzwemmen als verplicht schoolvak.
 • Meer maatwerk voor speciaal onderwijs.
 • Het bevorderen van een technisch opleidingscentrum op VMBO niveau.
 • Pauzewoningen waarin mensen met persoonlijke problemen, zoals bijv. vanwege scheiding, voor een periode van maximaal 1 jaar kunnen wonen.
 • Meer aandacht voor duurzame LED verlichting.
 • Geen bezuinigingen op de bibliotheek en op culturele initiatieven en projecten.
 • Verdere ontwikkeling van de passantensteiger, eventueel in samenwerking met project "Zorg en Vlijt".

Missie van Forum voor Maassluis

 • Forum voor Maassluis wil op termijn de grootste partij van de gemeente Maassluis worden en zich samen met burgers en bedrijven inzetten voor onze prachtige stad, zodat het voor iedereen een plezier blijft om te wonen, werken en ondernemen in Maassluis. Hier hoort uiteraard een schoon, heel, veilig en groen leefmilieu.
 • Forum voor Maassluis is een lokale partij die staat voor een degelijk en betaalbaar sociaal en economisch beleid. Wij zijn een praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de Maassluise burgers en bedrijven.
 • Forum voor Maassluis staat voor een kleine en daadkrachtige gemeentelijke organisatie die burgers en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.