Over ons

Forum voor Maassluis is een lokale politieke partij, zonder binding met een landelijke politieke partij.

Korte geschiedenis

Forum voor Maassluis is een nieuwe lokale politieke partij in de gemeente Maassluis, opgericht in december 2017 door Jan van den Hoek en Loek Molmans. Beide waren eerst lid van Maassluis Belang, maar door vriendjespolitiek en zelfs een familiecoup besloten diverse leden op te stappen. Jan van den Hoek en Loek Molmans besloten als enige verder te gaan in de gemeentelijke politiek en Forum voor Maassluis werd geboren. Vol energie en overtuiging is Forum voor Maassluis in de tien weken die daar maar voor beschikbaar waren aan de gang gegaan met de oprichting, het maken van statuten, het verkiezingsprogramma en het vinden van mensen voor de kieslijst. Forum voor Maassluis heeft vervolgens meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en won 2 zetels. Dit is historisch gezien nog nooit eerder voorgekomen in Maassluis, dus dat mag best bijzonder genoemd worden.

Wij vinden het uiteraard ontzettend fijn als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!


Benoeming raadslid Leo Ooms

Lees hieronder de benoeming van raadslid Leo Ooms door Loek Molmans.

Tja voorzitter en mede raadsleden. Het is een onwerkelijke tijd waarin wij ons nu bevinden en nog merkwaardiger zijn de omstandigheden waarin Leo Ooms nu tot raadslid benoemd is.

Dat is normaliter een feestelijke gebeurtenis met toeschouwers en bossen bloemen enz. Maar mijn felicitaties naar hem zijn daar niet minder om, in tegendeel zelfs.
Leo was natuurlijk ook verrast toen wij hem enkele weken geleden verzochten mijn plaats als raadslid in te nemen, dit als gevolg van de kieswet die vereist dat gemeenteraadsleden in die plaats gehuisvest moeten zijn.
Maar wij zij ervan overtuigd dat hij dit raadslidmaatschap met overgave zal vervullen, ondanks het wel moeilijk zal worden om in deze tijd de collega raadsleden digitaal te leren kennen en de mores van de raad tot zich te nemen.
Maar dat gaat lukken en nogmaals proficiat.

En dan ik zelf die na 11 jaar afscheid neem als raadslid.
Maar.... u bent nog niet van mij af beste Collega's. U heeft zojuist mijn beëdiging als steun-raadslid goedgekeurd en ga dus door tot maart 2022.
Nu nog als enige, maar we zijn bezig om een tweede steun-raadslid te benoemen, wij hebben nog voldoende kandidaten op onze kieslijst die weliswaar is uitgedund door een overlijden, ziekte en aantal verhuizingen buiten onze gemeente.

Ik dank jullie voor de samenwerking in de raad gedurende deze elf jaar en heb velen van u nader mogen leren kennen.
Hopelijk kunnen we elkaar binnen afzienbare tijd weer fysiek ontmoeten en na de raadsvergadering weer bij te praten.